Hasła / Terms na literę Ś

Słownik
Ściana otworu Przeszukaj treści na stronie

Powierzchnie boczne otworu ograniczone od góry wylotem, a od dołu dnem otworu wiertniczego.

Środki strzałowe Przeszukaj treści na stronie

Materiały wybuchowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.5).

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Świder Przeszukaj treści na stronie

Narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie. Narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego. Od doboru odpowiedniego świdra zależą w znacznym stopniu wartości wskaźników charakteryzujące proces wiercenia, do których należą: mechaniczna prędkość wiercenia, marszowa prędkość wiercenia oraz uwiert narzędziem wiercącym.

źródło: Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R. "Narzędzia wiercące". Kraków, 1996