Hasła / Terms na literę Ż

Słownik
Żele Przeszukaj treści na stronie

Ciecze, których duża lepkość uzyskiwana jest w wyniku dodania do wody środka żelującego (polimer naturalny).