Hasła / Terms na literę C

Słownik
Cement bentonitowy Przeszukaj treści na stronie

Zaczyn cementowy, który stosowany jest do cementowania otworów wiertniczych. Zawiera od 2 do 15% bentonitu, czyli ilastej skały pochodzącej z przeobrażenia szkliwa tufów popiołowych, o silnych własnościach adsorpcyjnych.

Cementowanie rur Przeszukaj treści na stronie

Wypełnianie zaczynem cementowym przestrzeni między ścianą otworu wiertniczego a kolumną rur. Jego celem jest odizolowanie wód podziemnych od otworu, a także dla oddzielenia od siebie horyzontów wodnych, ropnych i gazowych.

Coiled tubing Przeszukaj treści na stronie

Urządzenie wiertnicze przeznaczone do prowadzenia różnych prac w otworach wiertniczych i odwiertach eksploatacyjnych (np. cementacji, oczyszczania otworów, wykonywania prac instrumentacyjnych, itp.). Składa się z elastycznego, stalowego przewodu nawiniętego na szpulę, własnego napędu oraz pompy tłokowej. Jest to urządzenie przewoźne, zamontowane na specjalistycznej naczepie samochodowej wyposażonej w dźwig służący do montażu i demontażu.

źródło: Jan Jewulski "Metody intensyfikacji wydobycia płynów złożowych". Wydawnictwa AGH. Kraków, 2007