Hasła / Terms na literę D

Słownik
Dane geologiczne Przeszukaj treści na stronie

Wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Depozycja Przeszukaj treści na stronie

Proces geologiczny polegający na gromadzeniu się (np. sedymentowaniu) osadów, np. drobnych części skał, minerałów, szczątek roślinnych i zwierzęcych w danym zbiorniku.

Diageneza Przeszukaj treści na stronie

Zespół fizycznych i chemicznych procesów prowadzących do przemiany luźnych osadów w zwięzłą skałę.

Dno otworu Przeszukaj treści na stronie

Dolna, spodnia część otworu wiertniczego, prostopadła do jego osi.

Długość otworu Przeszukaj treści na stronie

Odległość od powierzchni ziemi do dna otworu, mierzona wzdłuż osi tego otworu.