Hasła / Terms na literę F

Słownik
Facja Przeszukaj treści na stronie

Zespół wybranych cech wyróżniających jedne osady od innych, powstałych w tym samym czasie, ale w odmiennych warunkach.

Fitoplankton Przeszukaj treści na stronie

Mikroskopijne organizmy roślinne biernie unoszące się w prześwietlonej warstwie toni wodnej.

Formacja geologiczna Przeszukaj treści na stronie

Podstawowe wydzielenie litostratygraficzne, w ramach którego można wyodrębnić warstwy skał i przedstawić je na mapie. Wydzielana jest w oparciu o cechy litologiczne zaliczonych do niej skał. Miąższość (grubość) skał tworzących formację musi pozwalać na jej wykartowanie, czyli zaznaczenie jej wychodni na mapie w skali 1:50 000. Jako formalna jednostka musi posiadać szczegółowy opis tworzących ją skał wraz z zaznaczeniem dolnej i górnej granicy jej wydzielenia. Formacja musi posiadać stratotyp, czyli stanowisko, gdzie występują typowe, tworzące ją, opisane skały.

Frakcja Przeszukaj treści na stronie

Zespół ziaren o określonej średnicy. Wyróżniamy frakcje: iłową (średnica ziaren < 0,002 mm), pyłową (0,002-0,063 mm), piaskową (0,063- 2 mm), żwirową (2-63 mm) oraz głazy (63-630 mm).