Hasła / Terms na literę L

Słownik
Landman Przeszukaj treści na stronie

Pracownik firmy naftowo-gazowniczej lub agent, którego praca polega na negocjowaniu warunków dostępu do gruntów z ich właścicielami oraz nadzorowaniu formalnego procesu związanego z nabyciem praw do korzystania z terenu.

Litofacja Przeszukaj treści na stronie

Zestaw warstw skał osadowych o tych samych charakterystycznych cechach litologicznych (skład mineralny, uziarnienie, struktura i tekstura, barwa, skamieniałości), które powstały w wyniku określonego procesu depozycyjnego, np. piaskowce powstałe w wyniku działalności fal sztormowych.

LWD (Logging While Drilling) Przeszukaj treści na stronie

Pomiary geofizyki otworowej wykonywane w trakcie wiercenia przez specjalistyczną aparaturę umieszczoną na przewodzie wiertniczym.