Hasła / Terms na literę N

Słownik
Natural Gas Liquids (NGL) Przeszukaj treści na stronie

Ogólny termin stosowany w odniesieniu do ciekłych produktów, będących pochodnymi wydobycia gazu ziemnego i powstających podczas jego przetwarzania, w tym propanu, butanu, etanu i innych związków organicznych.