Hasła / Terms na literę T

Słownik
Takson Przeszukaj treści na stronie

Grupa organizmów (najczęściej spokrewnionych ze sobą) wyróżniająca się konkretną cechą od innych organizmów. Jednostka używana do klasyfikowania, katalogowania i opisywania organizmów w naukach przyrodniczych.

Telemetria Przeszukaj treści na stronie

Sposób przesyłania danych, uzyskanych sondami otworowych typu LWD, na powierzchnię za pomocą impulsów ciśnieniowych płuczki.

Teren górniczy Przeszukaj treści na stronie

Przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

TOC Przeszukaj treści na stronie

ang. Total Organic Carbon

Węgiel Ogólny Organiczny - Całkowita zawartość węgla pochodzenia organicznego wyrażona w procentach wagowych.

Triple Combo Przeszukaj treści na stronie

Zestaw pomiarów powszechnie wykonywanych we współczesnych otworach poszukiwawczych. W jego skład wchodzą: profilowanie naturalnej promieniotwórczości gamma, profilowania oporności, profilowanie neutronowe i profilowanie gęstości objętościowej.

Turbowiert Przeszukaj treści na stronie

Urządzenie napędzające sprzężony z nim świder wiertniczy,  stosowane w trakcie wierceń obrotowych. Wykorzystuje przepływ tłoczonej do otworu wiertniczego płuczki wiertniczej. Płuczka wprawia w ruch obrotowy turbinę hydrauliczną, a ta z kolei przekazuje moment obrotowy na narzędzie wiercące.

źródło: Ludwik Szostak "Wiertnictwo". Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1989