Hasła / Terms na literę W

Słownik
Wiertnia Przeszukaj treści na stronie

Obszar, na którym znajdują się urządzenia i obiekty niezbędne do wykonania otworu wiertniczego.

Wiertnica Przeszukaj treści na stronie

Zespół urządzeń wiertniczych niezbędnych do wykonywania otworów wiertniczych określoną metodą wiercenia, składający się z wieży lub masztu, systemu wielokrążków, wyciągu wiertniczego, mechanizmu napędowego, stołu obrotowego oraz pomp płuczkowych.

Wieża wiertnicza Przeszukaj treści na stronie

Urządzenie o konstrukcji kratowej w postaci wieży z koroną, które - ustawione nad otworem wiertniczym i wyposażone w pomosty, drabiny, krążki itp. - umożliwia podczas wiercenia wykonywanie operacji związanych z zapuszczaniem i wyciąganiem rur oraz sprzętu.

Wireline Logging (WL) Przeszukaj treści na stronie

Pomiary geofizyki otworowej wykonywane po wyciągnięciu przewodu wiertniczego przez sondy zawieszone na kablu.

Woda związana elektrochemicznie Przeszukaj treści na stronie

Woda występująca w minerałach w postaci grup wodorotlenowych OH

Woda związana kapilarnie Przeszukaj treści na stronie

Woda występująca w obrębie porów nieorganicznych, w szczelinach i kawernach, niezależnie od siły grawitacji.

Wylot otworu Przeszukaj treści na stronie

Górna część otworu wychodząca na powierzchnię.

Wyrobisko górnicze Przeszukaj treści na stronie

Przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Węglowodory Przeszukaj treści na stronie

1. Chemiczne związki organiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru, są podstawowym składnikiem ropy naftowej i gazu ziemnego.

2. Ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze