Seminarium poświęcone dialogowi społecznemu w ramach Forum Czystej Energii na Poleko 2014

W październiku 2014 r. w ramach Międzynarodowych Targów Poleko 2014 odbyło się seminarium poświęcone kwestiom dialogu społecznego przy poszukiwaniach gazu łupkowego. Spotkanie zorganizowano w ramach Forum Czystej Energii.

Podczas seminarium wygłoszono 8 prelekcji poświęconych polskim i zagranicznym doświadczeniom w zakresie komunikacji społecznej, a także zagadnieniom planowania przestrzennego i aspektom prawno - ekonomicznym.

Dobre praktyki w zakresie dialogu społecznego przedstawiła Małgorzata Maria Klawiter - Piwowarska, pełnomocnik marszałka województwa pomorskiego ds. gazu łupkowego. O komunikacji społecznej w praktyce opowiedziała z kolei Agnieszka Rup - Wasilewska z firmy BNK Poland, poszukującej gazu łupkowego na Pomorzu. Aleksandra Lis i Piotr Stankiewicz, naukowcy - socjolodzy, przedstawili polskie doświadczenia w komunikacji społecznej przy poszukiwaniu gazu z łupków. Andrzej Tonderski z POMInnO omówił dialog społeczny z perspektywy międzynarodowej.

Jedną z ciekawszych prezentacji przedstawiła Ida Rust, analizując fenomen popularności filmu Gasland. Jak przekonywała prelegentka, sukces filmu opierał nie tylko na treściach w nim zawartych, ale w dużej mierze na formie prezentacji i sposobie przekazu. Służyć temu miały starannie dobrane efekty wizualne i dźwiękowe (np. scena ze spłoszonymi ptakami, która miała na celu wywołać niepokój widza; muzyka, nadająca ton narracji). Również sposób kręcenia poszczególnych scen oraz montaż miały na celu wzmocnienie przekazu filmu. W efekcie, obraz odwołuje się do uczuć i emocji, często podświadomych.

Andrzej Tyszecki z Ekokonsultu omówił następnie uwarunkowania formalno - proceduralne i systemowe w eksploatacji gazu z łupków. Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły aspektów ekonomicznych i prawnych poszukiwań.

Seminarium zakończyła dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów - prelegentów.

Polecamy lekturę poszczególnych prezentacji, jako ciekawego głosu w debacie o poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce.

1.02.2015 r.

abar