Amerykańska Agencja Ochrona Środowiska opublikowała raport dotyczący składu płynu do szczelinowania i ilości wody używanej do zabiegów

Amerykańska Agencja Ochrona Środowiska (EPA) udostępniła swój pierwszy raport dotyczący analizy płynów stosowanych podczas szczelinowania hydraulicznego w USA. Celem badania było porównanie składu płynów, a także ilości wody potrzebnej do przeprowadzenia zabiegów stymulacji złoża w różnych częściach kraju. Głównym celem Agencji była ocena toksyczności stosowanych środków chemicznych.

Raport jest częścią większego projektu - studium potencjalnego wpływu szczelinowania na zasoby wody pitnej. Ma ono ukazać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

W ciągu dwóch lat Agencja Ochrona Środowiska przeanalizowała dane pochodzące z rejestru FracFocus. Są tam zamieszczone informacje o zabiegach szczelinowania przeprowadzonych w Stanach. Obecnie w bazie tej znajdują się dane pochodzące z 94 716 otworów. Pracownicy EPA przeanalizowali natomiast informacje pochodzące z ponad 39 000 operacji zabiegów szczelinowania, z okresu od stycznia 2011 r. do lutego 2013 r.

Z raportu wynika, że firmy stosujące szczelinowanie hydrauliczne używają do tego procesu 692 różnych chemicznych substancji - oczywiście nie równocześnie. Przeciętny płyn szczelinujący składa się w 88% z wody, w 10% z proppantu (podsadzki), a dodatki chemiczne stanowią średnio mniej niż 2% objętości płynu. Najczęściej do sporządzenia płynu szczelinującego używa się: kwasu solnego (roztworów), metanolu i destylatów ropy naftowej. Te substancje wykorzystano podczas 65%  przeprowadzonych zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Zużycie wody podczas pojedynczego zabiegu szczelinowania wahało się w bardzo szerokich granicach, od 113 m3 do 27,5 tys. m3. W więcej niż połowie otworów zużyto jednak ponad 5,7 tys. m3 wody na jeden zabieg.

Krajowy rejestr FracFocus prowadzony jest od 2011 r. przez Ground Water Protection Council and Interstate Oil and Gas Compact Commission. Obecnie ponad 200 operatorów dobrowolnie zamieszcza tam informacje o ilości i składzie płynów szczelinujących wykorzystanych podczas zabiegów stymulacji złoża. Jednak część informacji o składzie płynów jest objęta tajemnicą handlową i nie udostępniana na stronie. Rejestr FracFocus gromadzi informacje z 16 stanów USA.

Raport dostępny jest na stronie: www2.epa.gov

31.03.2015 r.

źródło: EPA

Pliki: 
Wróć do poprzedniej strony