Amerykańska Agencja Środowiska chce zakazu oczyszczania płynu zwrotnego w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zaproponowała wprowadzenie zakazu oczyszczania płynu pozabiegowego, pochodzącego z procesów szczelinowania hydraulicznego, w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Agencja argumentuje, że płyn pozabiegowy często zawiera wysokie stężenia soli (głównie chlorków), pozostałych substancji chemicznych, np. metali ciężkich, także te wypłukane ze skały łupkowej. Płyn może także zawierać naturalnie występujące materiały radioaktywne.

Niektóre z substancji zawartych w płynie są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Technologia przetwarzania ścieków w komunalnych oczyszczalniach nie jest zaś dostosowana do substancji ani stężeń występujących w płynie pozabiegowym.

Zakaz ma obowiązywać tylko przy poszukiwaniach i eksploatacji węglowodorów ze skał łupkowych. Nie obejmie prac związanych z wydobyciem węglowodorów ze złóż konwencjonalnych. Nie będzie także dotyczył komercyjnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, których pracę regulują oddzielne przepisy.

Jednocześnie EPA przyznała, że zakaz jest profilaktyczny, bo i  tak w żadnym stanie nie zetknęła się dotychczas z praktyką oczyszczania płynów pozabiegowych w komunalnych oczyszczalniach, pochodzącego wprost od operatorów. Firmy wydobywcze stosują najczęściej wstępne podczyszczanie płynu, recykling i ponowne wykorzystanie. Innymi stosowanymi metodami jest oczyszczanie płynu w przemysłowych oczyszczalniach lub zatłaczanie do głębokich otworów.

14.04.205 r.

źródło: Shale Gas International

 

Wróć do poprzedniej strony