Czy poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków powoduje trzesienia ziemi?

Jak poinformował BiznesAlert.pl, z danych służby geologicznej Stanu Oklahoma wynika, że w zeszłym roku doszło w nim do rekordowej ilości trzęsień ziemi o skali powyżej 3 stopni Richtera. Było ich 584 – więcej niż w ostatnich 30 latach.

– Nie ma już wątpliwości, że większość tych trzęsień ziemi jest powodowana przez wpompowanie wody pod ziemię – mówi Bill Ellsworth z federalnej służby geologicznej.

Firmy poszukujące i eksploatujące węglowodory ze skał łupkowych utylizują płyn pozabiegowy przez zatłaczanie go pod ziemię otworami wiertniczymi, wprost do zczerpanego złoża. Według federalnej służby geologicznej powoduje destabilizację tektoniczną w okolicach.

Przedstawiciele branży wskazują jednak, że zatłaczanie wody w ten własnie sposóbjest praktykowane od ponad 60 lat, a w części obszarów, gdzie występują nowe trzęsienia ziemi nie są prowadzone odwierty i na odwrót. Firmy bronią swoich przedsięwzięć, które stanowią istotne źródło dochodów podatkowych Oklahomy - czytamy w BiznesAlert.pl.

Kwestie związane z mozliwoscia wystąpienia wsrząsów sejsmicznych podczas samego poszukiwania gazu łupkowego zostały bardzo dokładnie przeanalizowane w raporcie "Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków", który na zlecenie GDOŚ wykonało konsorcjum złożone z Państwowego Instytutu Geologicznego, Główengo Instytutu Górnictwa, AGH i Politechniki Gdańskiej (więcej informacji).

Jak wyjaśnił dr hab. Marek Jarosińki z PIG-PIB, zabieg szczelinowania hydraulicznego nie jest odczuwalny na powierzchni ziemi. Jedynym mechanizmem mogącym spowodować zagrożenie na powierzchni byłoby zainicjowanie naturalnego wstrząsu sejsmicznego, który wyzwoliłby energię deformacji tektonicznych zakumulowaną w skale. Zjawisko zainicjowania naturalnego wstrząsu sejsmicznego szczelinowaniem łupków zostało stwierdzone m.in. w Europie w Blackpool na terenie Wielkiej Brytanii.

Wstrząs wywołany szczelinowaniem może być jedynie słabszy od wstrząsów występujących naturalnie na danym obszarze, gdyż na skutek podwyższenia ciśnienia w trakcie szczelinowania, energia może zostać wyzwolona przy niższym poziomie naprężeń efektywnych. A zatem indukowanie zjawiska sejsmicznego nie stanowi dodatkowego czynnika zagrożenia, a jedynie może przyczynić się do przyspieszenia wystąpienia wstrząsu na danym obszarze.

Jednym z czynników znacznie podwyższającym bezpieczeństwo szczelinowania w Polsce jest duża głębokość perspektywicznych kompleksów łupkowych. Badane obszary należą do najspokojniejszych pod względem aktywności sejsmicznej w Europie, toteż prawdopodobieństwo wystąpienia tu odczuwalnych wstrząsów indukowanych zabiegami szczelinowania jest wyjątkowo małe.

Przy dobrym rozpoznaniu geofizycznym otwory lokalizuje się tak, aby szczeliny hydrauliczne nie osiągnęły stref uskokowych, gdyż zmniejsza to wyraźnie efektywność zabiegu. Uskoków unika się zatem nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych, co jest przypadkiem synergii pomiędzy bezpośrednim interesem inwestora, a ochroną środowiska.

8.05.2015 r.

źródło: biznesalert.pl, cire.pl, Raport: Środowisko i prace rozpoznawcze dotyczące gazu z łupków

Wróć do poprzedniej strony