WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld USD

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący kosztów ekonomicznych spowodowanych wpływem zanieczyszczenia powietrza w Europie na zdrowie ludzi. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi, co stanowi 12% wszystkich zgonów. Badaniami objęto 53 europejskie kraje.

Raport WHO pokazuje też niepokojace dane o skutkach zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce. Szacuje sie, że w 2010 roku aż 48,5 tys. zgonów spowodowanych było złym stanem powietrza atmosferycznego. W tym rankingu gorsze od nas są  tylko Rosja i Ukraina.

Dodatkowo, pod względem zgonów spowodowanych spalaniem konwencjonalnych paliw w gospodarstwach domowych (np. węgla) w 2010 r. Polska zajmuje niechlubne drugie miejsce. Wyprzedza nas tylko Rosja. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce generuje koszty w wysokości 101,826 mld USD, co stanowi aż 12,9% produktu krajowego brutto (PKB). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski to ponad 800 zł miesięcznie.

Choć Polska przoduje w niechlubnym rankingu, to reszta Europy także nie ma powodów do dumy. WHO oszacowało, że ponad 90% ludzi w Europie oddycha powietrzem nie spełniającym norm jakości.

Niewątpliwie, za zły stan powietrza atmosferycznego w Polsce odpowiada tzw. niska emisja, na którą składają się głównie zanieczyszczenia emitowane podczas spalania paliw o złej jakości. Lekarstwem na ten alarmujący stan może być odchodzenie od użycia węgla lub oleju opałowego w stronę gazu ziemnego, który jest znacznie bardziej przyjazny środowisku niż pozostałe paliwa. Można zaryzykować stwierdzenie, że na dzień dzisiejszy gaz ziemny jest jednym z najczystszych źródeł energii.

Spalanie gazu ziemnego nie powoduje zanieczyszczenia środowiska metalami, a przede wszystkim metalami ciężkimi. Jedynym groźnym dla środowiska elementem, który wchodzi w skład gazu ziemnego może być rtęć, jednak jest ona usuwana w procesie oczyszczania gazu. Podczas spalania gazu ziemnego nie są wydzielane do atmosfery związki siarki, które wprawdzie w nim występują, ale także są usuwane w procesie oczyszczania surowca przed udostępnieniem go użytkownikom. Natomiast samo spalanie gazu ziemnego nie wymaga procesu oczyszczania spalin z pyłów, sadzy, siarki i tlenków azotu. Nie powstają też odpady, np. żużel.

6.05.2015 r.

źródło: paliwainzynieria.com

Wróć do poprzedniej strony