EPA: najwyższa redukcja emisji metanu w odwiertach za gazem, gdzie zastosowano szczelinowanie hydrauliczne

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała swój czwarty, doroczny Raport o Emisjach Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Reporting Program). W dokumencie podano wielkości emisji do atmosfery tzw. gazów cieplarnianych, z wyróżnieniem sektorów przemysłu, regionów geograficznych i poszczególnych obiektów (np. elektrowni, rafinerii ropy naftowej, hut, zakładów produkcyjnych i składowisk odpadów). Podano także trendy zmian, opierając się na wynikach z lat ubiegłych i prognozach.

W raporcie stwierdzono, że w 2013 r. emisje gazów z dużych obiektów przemysłowych były o 0,6%, wyższe niż w 2012 r. Jest to głownie skutek  zwiększenia zastosowania węgla do produkcji energii.

Z kolei odnotowane emisje metanu z sektora poszukiwania i wydobycia węglowodorów zostały zredukowane o 1% w stosunku do 2012 r. i aż o 12% w stosunku do 2011 r. Duża redukcja emisji metanu - o 7% w ciągu tego okresu - nastąpiła w odwiertach, w kórych zasosowano metodę szczelinowania hydraulicznego.

Jednakże, branża wydobywcza ropy i gazu była drugim co do wielkości stacjonarnym źródłem emisji w USA, wypuszczając do powietrza w w 2013 r. 224 mln ton gazów cieplarnianych .

EPA oczekuje, że trend ograniczania emisji będzie  trwały, co będzie m.in. efektem wdrożenia standardów wyznaczonych w 2012 r. przez Agencję dla branży ropy i gazu.

Cały raport znajduje się na stronie EPA.

11.01.2015 r.

źródła: EPA, shale-gas-information-platform

abar

Wróć do poprzedniej strony