W USA wprowadzono nowe normy emisji substancji do powietrza dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu

Jak poinformował gazlupkowy.pl, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wydała rozporządzenia wykonawcze dla koncernów z branży gazowej i naftowej. Ich celem jest ograniczenie emisji substancji do atmosfery, mogacych pogorszyć jakość powietrza.

Nowe przepisy bazują na sprawdzonych technologiach i najlepszych dostepnych praktykach, które są obecnie wykorzystywane w celu ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (LZO), dwutlenku siarki, toksyn oraz metanu. Agencja Ochrony Środowiska spodziewa się, że nowe zasady przyczynią się do 95 proc,. redukcji emisji LZO z ponad 11 tys. odwiertów, gdzie zastosowano technologię szczelinowania hydraulicznego. Ma być to osiągniete głównie poprzez przechwytywanie gazu ziemnego, który obecnie ucieka do atmosfery.

Agencja będzie również sprawdzać szczelność odwiertów oraz wprowadzać programy naprawcze, które przysłużą się redukcji emisji szkodliwych substancji. Spodziewane jest, że dzięki nowym regulacjom nastąpi redukcja ok. 3,5 mln ton szkodliwych substancji rocznie – czytamy w gazielupkowym .pl.

30.12.2014 r.

źródło: gazlupkowy.pl

Wróć do poprzedniej strony