Być albo nie być dla gazu łupkowego w Polsce

O dalszych losach poszukiwań gazu w złożach łupkowych w Polsce zdecydują wyniki szczelinowań hydraulicznych, które ma przeprowadzić PGNiG na Pomorzu - pisze "Rzeczpospolita". Spółka ma wykonać tam na koncesji Stara Kiszewa dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego we wcześniej wykonanych odwiertach (Wysin 2H i Wysin 3H). Prace rozpoczną się na przełomie maja i czerwca, a potrwają do października 2016 r.

Według dziennika, obecny stan zawieszenia w poszukiwaniach gazu w złożach łupkowych na terenie Polski wyjaśnią najprawdopodobniej efekty prac prowadzonych przez PGNiG na Pomorzu. 

Jak mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" Paweł Poprawa, ekspert z Instytutu Studiów Energetycznych, jeśli w trakcie tych szczelinowań PGNiG odnotuje przepływ gazu przynajmniej na poziomie 50 - 100 tys. m3 na dobę, to łupkowy projekt w naszym kraju będzie kontynuowany. Jednak przepływy na mniejszym poziomie mogą oznaczać zamrożenie wszelkich prac na kilka lub nawet kilkanaście lat.

Dotychczas wykonano w Polsce 72 otwory poszukiwawcze za gazem z łupków, w których przeprowadzono 25 zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Dotychczasowe przepływy wynosiły jednak co najwyżej 15 tys. m3 gazu na dobę. Prace poszukiwawcze gazu łupkowego w Polsce kosztowały firmy około 3,2 mld złotych (szacunki Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo - Wydobywczego). Inwestycje firm zagranicznych szacuje się na 1,856 mld złotych, a firm krajowych - na 1,344 mld złotych. Dodatkowe nakłady poniesione zostały na badania sejsmiczne - szacuje się, że firmy wyłożyły na nie 367,1 mln zł (dane OPPPW). Powyższe wyliczenia nie uwzględniają kosztów związanych z uzyskaniem koncesji, funkcjonowaniem firm, ekspertyz i dodatkowych badań (np. laboratoryjnych).

Paweł Poprawa zwraca też uwagę, że obecny zastój w poszukiwaniach gazu w łupkach spowodowany jest w dużej mierze niskimi cenami ropy. Jednakże, sukces PGNiG być może zwróciłby uwagę zachodnich koncernów i skłonił je do powrotu do naszego kraju w celu kontynuowania misji poszukiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

27.04.2016 r.

źródło: Rzeczpospolita, cire.pl, Parkiet

Wróć do poprzedniej strony