LOTOS poszuka ropy i gazu na Warmii

LOTOS Petrobaltic otrzymał pierwszą koncesję na samodzielne poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na lądzie - między Elblągiem a Braniewem. Spółka zamierza przeprowadzić pierwsze badania w przeciągu 3 lat.

LOTOS Petrobaltic otrzymał z Ministerstwa Środowiska decyzję upoważniającą spółkę do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze lądowym „Młynary”, między Elblągiem a Braniewem, o powierzchni blisko 400 km².

Koncesja Młynary

Spółka LOTOS prowadzi już działalność poszukiwawczą na koncesjach lądowych pozyskanych przez PGNiG S.A.: Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie posiadając w nich po 49% udziałów. Koncesja Młynary, jest pierwszą koncesją lądową wydaną bezpośrednio dla LOTOS Petrobaltic, w której spółka będzie operatorem.

Koncesja Młynary, podobnie jak Górowo Iławeckie, geologicznie stanowi lądowe przedłużenie basenu bałtyckiego i znajduje się w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie występuje wiele odkrytych złóż ropy. Spółka będzie mogła wykorzystać tu swoje doświadczenie geologiczne i skorzystać z doświadczeń współpracowników ze spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, którzy prowadzą poszukiwania i eksploatację na Litwie na koncesjach o podobnej charakterystyce.

Stopień rozpoznania tego obszaru jest niewielki, jednak charakteryzuje się on wysokim potencjałem zasobowym związanym z możliwością odkrycia zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych typu „tight oil/tight gas”. Wykonane w ostatnich latach na sąsiednich obszarach koncesyjnych wyniki otworów wiertniczych potwierdzają potencjalne zasoby.

Zgodnie z zawartymi w decyzji koncesyjnej zobowiązaniami, prowadzenie działalności poszukiwawczej planuje się na okres 3 lat. W pierwszym etapie prac LOTOS Petrobaltic. przewiduje wykonanie badań sejsmicznych 2D w celu zbadania budowy geologicznej tego obszaru.

Koncesja Młynary należała w latach 2019-2014 do włoskiego koncernu Eni, który wycofał się z prac poszukiwawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

źródło: LOTOS

3.11.2016 r.

 

Wróć do poprzedniej strony