Nieznacznie spadła ilość koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

Ministerstwo Środowiska podało najnowsze informacje dotyczące stanu poszukiwań za gazem łupkowym w Polsce. Ilość obowiązujących koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków kolejny raz nieznacznie spadła i według stanu na dzień 1 marca 2015 r. wynosiła 48 sztuk. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 15 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy), należących do 12 grup kapitałowych. Najwięcej koncesji - 11 - posiada PGNiG SA.

Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 8 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski.

Od ubiegłego miesiąca ubyły trzy koncesje:

  • koncesja "192" należąca do PGNiG,  w woj. mazowieckim i kujawsko-pomorskim,
  • koncesja "Trzebielino" należąca do Indiana Investments Sp. z o.o. (grupa kapitałowa BNK Petroleum), w woj. pomorskim,
  • koncesja "Iława" należąca do Joyce Investments Sp. z o.o. (grupa kapitałowa San Leon energy plc i LNG Energy LTD).

Nie przybyła żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

Od 2010 r. wykonano w Polsce 69 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome, a 53 - otwory pionowe.

W trakcie wiercenia był jeden odwiert poszukiwawczy - Pęclin - OU1, wykonywany przez Orlen Upstream Sp. z o.o. w miejscowości Kąck w gminie Wiązowna (koncesja Wołomin).

W poszczególnych latach wykonano w Polsce następującą ilość otworów poszukiwawczych za gazem z łupków:

  • 2010 r. - 3 otwory,
  • 2011 r. - 12 otworów,
  • 2012 r. - 24 otwory,
  • 2013 r. - 14 otworów,
  • 2014 r. - 15 otworów,
  • 2015 r. - 1 otwór.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 40 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.

16.03.2015 r.

abar

Wróć do poprzedniej strony