PGNiG i Chevron rozwiązały umowę o współpracy przy poszukiwaniu gazu łupkowego

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA poinformował, że w dniu 4 maja 2015 roku Spółka oraz Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. rozwiązały umowę pierwszej fazy współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków ("Umowa"), zawartą dnia 31 marca 2014 r.

Przedmiotem współpracy firm była wspólna ocena zasobów gazu z łupków na 4 koncesjach poszukiwawczych w południowo-wschodniej Polsce:

  • Zwierzyniec i Grabowiec (należących do Chevron),
  • Tomaszów Lubelski i Wiszniów-Tarnoszyn (należących do PGNiG).

W ramach umowy wykonano odwiert Majdan Sopocki oraz prace sejsmiczne. Rozwiązanie umowy jest wynikiem wykonania przewidzianych prac, a przede wszystkim decyzji Chevron o wycofaniu z Polski.

PGNiG obecnie analizuje wyniki przeprowadzonych prac na koncesji Tomaszów Lubelski.  Po ich zakończeniu zostaną podjęte dalsze decyzje co do kontynuowania prac na tej koncesji, w tym w szczególności wykonania odwiertu horyzontalnego z zabiegiem szczelinowania.

5.05.2015 r.

źródło: PGNiG

Wróć do poprzedniej strony