Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym - czerwiec 2015 r.

Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym spada tempo poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Kolejny raz liczba koncesji poszukiwawczych zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Obecnie obowiązuje ich 45, udzielonych na rzecz 14 polskich i zagranicznych podmiotów, należących do 12 grup kapitałowych. W porównaniu do 2012 roku, w Polsce ubyło już 68 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

W zeszłym miesiącu wygaszono jedną koncesję - "Zwierzyniec" w województwie lubelskim i podkarpackim, należącą do Chevron Polska Sp. z o.o.

Najwięcej koncesji - 11 sztuk - posiada PGNiG SA. Kolejna polska spółka - Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 7 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski. Nie przybyła żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

Obecnie powierzchnia objęta koncesjami skurczyła się do 36,7 tys. km2, podczas gdy na przełomie 2012 i 2013 roku obszar objęty koncesjami wynosił 90 tys. km2.

Do 18 czerwca 2015 r. koncesjonariusze wykonali 70 otworów rozpoznawczych, z czego 16 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Od trzech miesięcy nie przybył żaden nowy otwór. W 2015 r. zakończono wiercenie 2 otworów za gazem łupkowym.

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

  • 2010 - 3 otwory,
  • 2011 - 12 otworów,
  • 2012 - 24 otworów,
  • 2013 - 14 otworów,
  • 2014 - 15 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także  9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 41 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych. W 2015 r. nie wykonano jeszcze żadnego zabiegu specjalnego w otworze.

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

  • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
  • 2011 - 7 szczelinowań,
  • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
  • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
  • 2014 - 4 szczelinowań.

18.06.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony