Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym - maj 2015 r.

Tempo poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w dalszym ciągu spada. Maj jest kolejnym miesiącem, w którym zmalała liczba koncesji poszukiwawczych. Obecnie obowiązuje ich 46, udzielonych na rzecz 14 polskich i zagranicznych podmiotów, należących do 12 grup kapitałowych. 

W zeszłym miesiącu wygaszono jedną koncesję - "Bełżyce" w województwie lubelskim, należącą do Orlen Upstream Sp. z o.o.

Najwięcej koncesji - 11 sztuk - posiada PGNiG SA. Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 7 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski. Nie przybyła żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

W szczytowym okresie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce - na przełomie 2012 i 2013 roku - obowiązywało 113 koncesji, obejmujących obszar ponad 90 tys. km2. Obecnie powierzchnia objęta koncesjami skurczyła się do 37,5 tys. km2. Poszukiwaniami objętych jest w sumie 9 województw.

Do 4 maja 2015 r. koncesjonariusze wykonali 70 otworów rozpoznawczych, z czego 16 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Od zeszłego miesiąca nie przybył żaden nowy otwór.

W poszczególnych latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 2 otwory.

Rekordowy pod względem ilości wykonanych otworów był rok 2012, kiedy wykonano ich 24.

Spadek tempa poszukiwań widać najlepiej po ilości otworów wykonywanych w poszczególnych latach. Obecnie, do 4 maja 2015 r. wykonano tylko 2 otwory poszukiwawcze za gazem łupkowym, a żaden odwiert nie jest rozpoczęty. W analogicznym okresie w latach ubiegłych ilość zakończonych otworów kształtowała się nastepująco: 

 • 2011 rok - 6 otworów zakończonych,
 • 2012 rok - 9 otworów zakończonych, 3 otwory były w trakcie wiercenia,
 • 2013 rok - 5 otworów zakończonych, 3 otwory w trakcie wiercenia,
 • 2014 rok - 8 otworów zakończonych, 3 otwory w trakcie wiercenia.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także  9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 41 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 4 szczelinowań,
 • 2015 - do 5 maja nie wykonano ani jednego szczelinowania.

5.05.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony