Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym - październik 2015 r.

Według stanu na dzień 30 września 2015 r. w Polsce obowiązują 33 koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 10 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 30 września 2015 r. koncesjonariusze wykonali 71 otworów rozpoznawczych.

W porównaniu do rekordowego 2012 roku, kiedy obowiązywało 113 koncesji, do dnia dzisiejszego wygaszono już 80 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

We wrześniu nastąpiła zmiana na pozycji lidera, jeśli chodzi o ilość posiadanych koncesji. Najwięcej - po 7 sztuk - posiadają obecnie trzy firmy: Orlen Upstream Sp.z o.o.,  Shale Tech Energy Sp. z o.o. oraz  LOTOS Petrobalti SA (koncesje obejmują wyłącznie obszar morski). Dotychczasowy lider - PGNiG SA - zrezygnował z aż siedmiu swoich koncesji i ma ich obecnie tylko 4. Wygaszone koncesje to:

 • Kock - Tarkawica w woj. lubelskim i mazowieckim,
 • Wiszniów - Tarnoszyn w woj. lubelskim,
 • nr 172 w woj. mazowieckim i kujawsko - pomorskim,
 • nr 173 w woj. mazowieckim,
 • nr 193 w woj. mazowieckim,
 • Tomaszów Lubelski w woj. podkarpackim i lubelskim,
 • Pakosław - Krotoszyn w woj. dolnośląskim i wielkopolskim.

Obecnie powierzchnia objęta koncesjami skurczyła się do 26,3 tys. km2, co stanowi 8,5% kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

Do 3 września 2015 r. koncesjonariusze wykonali 71 otworów rozpoznawczych, z czego 17 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Trwa wiercenie jednego otworu - Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim. Inwestorem jest PGNiG, a prace wykonuje spółka United Oilfield Service. W 2015 r. zakończono wiercenie tylko 3 otworów za gazem łupkowym (Pęclin - OU1, Rawicz 12 SL-1 i Wysin-2H).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 41 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych. W 2015 r. nie wykonano jeszcze żadnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego ani mikroszczelinowania.

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 4 szczelinowań.

źródło: lupki.mos.gov.pl

10.10.2015 r.

Wróć do poprzedniej strony