Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym - sierpień 2015 r.

W sierpniu 2015 r. nastapił zastój w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce - liczba obowiązujących koncesji na poszukiwanie jest taka sama, jak miesiąc wcześniej. Obecnie obowiązuje ich 40, udzielonych na rzecz 10 polskich i zagranicznych podmiotów, należących do 9 grup kapitałowych. W porównaniu do 2012 roku, w Polsce wygaszono już 73 koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego.

Najwięcej koncesji - 11 sztuk - posiada PGNiG SA. Kolejna polska spółka - Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 7 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski.

Obecnie powierzchnia objęta koncesjami skurczyła się do 32,7 tys. km2, co stanowi 10% kraju. Jeszcze na przełomie lat 2012/2013 obszar objęty koncesjami wynosił 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

Do 1sierpnia 2015 r. koncesjonariusze wykonali 70 otworów rozpoznawczych, z czego 16 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Trwa wiercenie jednego otworu - Wysin - 2H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim. Inwestorem jest PGNiG, a prace wykonuje spółka United Oilfield Service. W 2015 r. zakończono wiercenie tylko 2 otworów za gazem łupkowym (Pęclin - OU1 i Rawicz 12 SL-1).

W najblizszej przyszłości jest wykonanie jednego otworu - Wysin - 3H, gdzie inwestorem bedzie PGNiG.

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

  • 2010 - 3 otwory,
  • 2011 - 12 otworów,
  • 2012 - 24 otworów,
  • 2013 - 14 otworów,
  • 2014 - 15 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także  9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 41 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych. W 2015 r. nie wykonano jeszcze żadnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego ani mikroszczelinowania.

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

  • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
  • 2011 - 7 szczelinowań,
  • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
  • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
  • 2014 - 4 szczelinowań.

21.08.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony