Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce - kwiecień 2015 r.

Tempo poszukiwań gazu łupkowego w Polsce w dalszym ciągu spada. Ilość obowiązujących koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków wynosiła 47 sztuk (według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r.). Koncesje te zostały udzielone na rzecz 14 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy), należących do 12 grup kapitałowych. Najwięcej koncesji - 11 sztuk - posiada PGNiG SA.

Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 8 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski.

W ubiegłym miesiącu wygaszono jedną koncesję - "Bytów", należącą do Indiana Investments Sp. z o.o. (grupa kapitałowa BNK Petroleum). Na tej koncesji wykonano otwór pionowy Gapowo B-1, a nastepnie (z tej samej lokalizacji) otwór poziomy Gapowo B-1A, w którym w lipcu 2014 r. wykonano wieloetapowy zabieg szczelinowania hydraulicznego. Jednak wyniki testów złozowych nie okazały się na tyle zachęcające, aby spłka zdecydowała się kontynuować prace w tym miejscu.

Nie przybyła żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

Od 2010 r. wykonano w Polsce 70 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe.

Spadek tempa poszukiwań widać najlepiej po ilości otworów wykonywanych w poszczególnych latach. Obecnie, do 11 kwietnia 2015 r. wykonano tylko 2 otwory poszukiwawcze, a żaden nie jest rozpoczęty. W analogicznym okresie w latach ubiegłych ilość zakończonych otworów kształtowała się nastepująco:

  • 2011 rok - 6 otworów zakończonych,
  • 2012 rok - 9 otworów zakończonych, 3 otwory w trakcie,
  • 2013 rok - 5 otworów zakończonych, 3 otwory w trakcie,
  • 2014 rok - 8 otworów zakończonych, 3 otwory w trakcie.

Rekordowy pod względem ilości wykonanych otworów był rok 2012, kiedy wykonano ich 24.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 41 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.

11.04.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony