Stan prac poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce - luty 2015 r.

Ministerstwo Środowiska podało najnowsze informacje dotyczące stanu poszukiwań za gazem łupkowym w Polsce. Liczba koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków nieznacznie spadła i według stanu na dzień 1 lutego 2015 r. wynosiła 51 sztuk. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 16 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Najwięcej koncesji - 12 - posiada PGNiG SA. Orlen Upstream Sp. z o.o. ma 8 koncesji, a Lotos Petrobaltic SA - 7 koncesji. Te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski.

Od ubiegłego miesiąca ubyły dwie koncesje:

  • Orlen Upstream oddał koncesję Hrubieszów w woj. lubelskim (obowiązywała do 14 marca 2016 r.) ,
  • San Leon Praszka Sp. z o.o. wygasił koncesję Praszka w woj. łódzkim i opolskim (obowiązywała do 23 kwietnia 2015 r.).

Nie przybyła żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków.

Od 2010 r. wykonano w Polsce 68 otworów za gazem łupkowym, z czego 16 to otwory krzywione/poziome. W trakcie wiercenia jest jeden odwiert poszukiwawczy - Pęclin - OU1, wykonywany przez Orlen Upstream Sp. z o.o. w miejscowości Kąck w gminie Wiązowna (koncesja Wołomin).

W poszczególnych latach wykonano w Polsce następującą ilość otworów poszukiwawczych za gazem z łupków:

  • 2010 r. - 3 otwory,
  • 2011 r. - 12 otworów,
  • 2012 r. - 24 otwory,
  • 2013 r. - 14 otworów,
  • 2014 r. - 14 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 37% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 39 otworach nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych.

Zestawienie podmiotów posiadających koncesje dotyczące gazu z łupków (stan na dzień 01.02.2015 r.)

13.02.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony