Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - czerwiec 2017 r.

Według stanu na dzień 31 maja 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 22 maja 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Pozwolenie na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce posiada 7 podmiotów:

 • PGNiG SA,
 • PKN Orlen SA,
 • Grupa Lotos SA

oraz cztery firmy z udziałem kapitału prywatnego:

 • San Leon Energy Plc,
 • Palomar Capital Advisors Limited & San Leon Energy B.V,
 • Stena Inwestment S.A.R.L,
 • Hutton Energy PLC. 

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 20 sztuk. W rekordowym 2012 roku wydanych było 115 koncesji na poszukiwania gazu z łupków.

Obecnie najwięcej - 7 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - posiada firma Shale Tech Energy Sp. z o.o. Drugie miejsce z 4 koncesjami zajmują koncern Orlen Upstream Sp.z o.o. oraz LOTOS Petrobaltic S.A. (też posiada 4 koncesje, ale obejmują one wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada obecnie jedną koncesję na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia Polski objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 15,591 tys. km2, co stanowi 5% powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2 i stanowił blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 22 maja 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory poszukiwawcze, w tym:

 • 18  to otwory krzywione/poziome,
 • 54 to otwory pionowe.

Ostatni otwór za gazem z łupków zakończono w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG. W czerwcu i lipcu 2016 roku wykonano dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach: Wysin-2H i Wysin 3H (inwestorem był także PGNiG S.A.).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory,
 • 2016 - 0 otworów,
 • 2017 - 0 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 28 otworach (w 39% wykonanych otworów), w tym:

 • w 14 otworach poziomych,
 • w 14 otworach pionowych.

Wykonano 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). 

Liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się następująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 5 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań,
 • 2016 - 2 szczelinowania,
 • 2017 - 0 szczelinowań.

23.06.2017 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony