Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - czerwiec 2016 r.

Według stanu na dzień 31 maja 2016 r. w Polsce obowiązuje 31 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 9 polskich i zagranicznych podmiotów. Do 30 maja 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego zmniejszyła się o jedną w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 31 sztuk.  Firma Braniewo Energy Sp. z o.o. z grupy kapitałowej San Leon Energy Plc zrezygnowała ze swojej jedynej koncesji "Braniewo S", która znajdowała się na terenie woj. warmińsko - mazurskiego. Tym samym, liczba podmiotów posiadających koncesje zmniejszyła się z 10 do 9 podmiotów. Koncesja "Braniewo S" należała wcześniej do firmy Talisman Energy Polska Sp.z o.o., która w 2013 r. wycofała się z prac poszukiwawczych w Polsce. W obrębie koncesji wykonano jeden otwór poszukiwawczy - Rogity 1, w którym przeprowadzono trzykrotny zabieg szczelinowania hydraulicznego.

W porównaniu do rekordowego 2012 roku, kiedy obowiązywało 115 koncesji, do dnia dzisiejszego wygaszono już 85 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

Obecnie najwięcej koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - po 7 sztuk - posiadają firmy: Orlen Upstream Sp.z o.o., Shale Tech Energy Sp. z o.o. oraz LOTOS Petrobalti SA (te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 24,4 tys. km2, co stanowi 7,8% powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 30 maja 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór zakończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG. Pod koniec czerwca 2016 roku przewidziane jest wykonanie szczelinowania hydraulicznego w tym otworze.

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 35% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). Od 2015 r. nie wykonano w Polsce żadnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego ani mikroszczelinowania. Ostatni taki zabieg wykonany został w lipcu 2014 r. w otworze Lublewo

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 4 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań.

14.06.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony