Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - lipiec 2016 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w Polsce obowiązuje 30 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 9 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 27 czerwca 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego zmniejszyła się o jedną w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi obecnie 30 sztuk.  Firma LOTOS Petrobaltic S.A. nie przedłużyła jednej ze swocih morskich koncesji - "Gaz Południe", która obowiazywała do 14 czerwca 2016 r. 

W porównaniu do rekordowego 2012 roku, kiedy obowiązywało 115 koncesji, do dnia dzisiejszego wygaszono już 86 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

Obecnie najwięcej koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - po 7 sztuk - posiadają firmy: Orlen Upstream Sp.z o.o. oraz Shale Tech Energy Sp. z o.o. LOTOS Petrobaltic S.A. posiada obecnie jeszcze 6 koncesji (wszystkie obejmują wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 23,5 tys. km2, co stanowi 7,5% powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 27 czerwca 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór zakończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG.

Pod koniec czerwca 2016 roku wykonano zabieg szczelinowania hydraulicznego w otworze Wysin-2H (PGNiG S.A.).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 26 otworach (w 36% wykonanych), w tym w 13 otworach poziomych. Wykonano także 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). 

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 4 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań.

11.07.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony