Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - listopad 2016 r.

Według stanu na dzień 31 października 2016 r. w Polsce obowiązuje 29 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 9 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 31 października 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego pozostała niezmienna w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 29 sztuk. W rekordowym roku 2012 obowiązywało 115 koncesji, a do dnia dzisiejszego wygaszono 87 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

Obecnie najwięcej koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - po 7 sztuk - posiadają firmy: Orlen Upstream Sp.z o.o. oraz Shale Tech Energy Sp. z o.o. LOTOS Petrobaltic S.A. posiada 4 koncesje (wszystkie obejmują wyłącznie obszar morski RP). Także PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia Polski objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 22,45 tys. km2, co stanowi 7,2% całej powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 3 października 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór za gazem z łupków skończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG.

W czerwcu i lipcu 2016 roku wykonano dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach: Wysin-2H i Wysin 3H (inwestor: PGNiG S.A.).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 28 otworach (w 39% wykonanych), w tym w 14 otworach poziomych i w 14 otworach pionowych. Wykonano 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). 

Liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się następująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 5 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań,
 • 2016 - 2 szczelinowania.

14.11.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony