Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - maj 2016 r.

Według stanu na dzień 3o kwietnia 2016 r. w Polsce obowiązują 32 koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 10 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 30 kwietnia 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Po raz pierwszy od 2012 roku liczba koncesji zwiększyła się, zamiast spadać. W stosunku do poprzedniego miesiąca przybyła jedna koncesja "Koło", wydana spółce Strzelecki Energia Sp. z o.o. z grupy kapitałowej Hutton Energy PLC. Koncesja rozciąga się na powierzchni 1150,08 km2 na terenie trzech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

W porównaniu do rekordowego 2012 roku, kiedy obowiązywało 115 koncesji, do dnia dzisiejszego wygaszono jednak już 84 koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego.

Obecnie najwięcej koncesji na poszukiwanie gazu z łupków - po 7 sztuk - posiadają firmy: Orlen Upstream Sp.z o.o., Shale Tech Energy Sp. z o.o. oraz LOTOS Petrobalti SA (te ostatnie obejmują wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 25,44 tys. km2, co stanowi 8,15% powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

Nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych. Do 30 kwietnia 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór zakończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG. Pod koniec maja 2016 roku przewidziane jest wykonanie szczelinowania hydraulicznego w tym otworze.

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 25 otworach (w 35% wykonanych), w tym w 12 otworach poziomych. Wykonano także 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 2015 r. nie wykonano żadnego zabiegu szczelinowania hydraulicznego ani mikroszczelinowania.

W ubiegłych latach liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się nastepująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 4 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań.

11.05.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony