Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - marzec 2017 r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 28 lutego 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Obecnie w grze o polski gaz łupkowy zostało 7 podmiotów: państwowe koncerny PGNiG SA, PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA oraz firy z udziałem kapitały prywatnego: San Leon Energy Plc, Palomar Capital Advisors Limited & San Leon Energy B.V, Stena Inwestment S.A.R.L oraz Hutton Energy PLC. 

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i obecnie 20 sztuk. 

W rekordowym roku 2012 obowiązywało 115 koncesji na poszukiwania gazu z łupków.

Obecnie 7 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków posiada firma Shale Tech Energy Sp. z o.o. Drugie miejsce zajmuje ex aequo koncern Orlen Upstream Sp.z o.o., który jest w posiadaniu 4 koncesji oraz LOTOS Petrobaltic S.A. (też ma 4 koncesje, ale wszystkie obejmują wyłącznie obszar morski RP). PGNiG SA posiada obecnie tylko jedną koncesję na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Powierzchnia Polski objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 16,12 tys. km2, co stanowi 5,1% całej powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 28 lutego 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór za gazem z łupków skończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG. W czerwcu i lipcu 2016 roku wykonano dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach: Wysin-2H i Wysin 3H (inwestor: PGNiG S.A.).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory,
 • 2016 - 0 otworów.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 28 otworach (w 39% wykonanych), w tym w 14 otworach poziomych i w 14 otworach pionowych. Wykonano 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). 

Liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się następująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 5 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań,
 • 2016 - 2 szczelinowania.

26.03.2017 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony