Stan prac poszukiwawczych za gazem z łupków w Polsce - styczeń 2017 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w Polsce obowiązuje 27 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 8 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 2 stycznia 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.

Liczba koncesji na poszukiwania gazu łupkowego zmniejszyła w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 27 sztuk. Wygaszono koncesję 30/2012/p "Pionki", należąca do firmy Cuadrilla Poland Sp. z o.o. oraz koncesję 63/2008/p "Wołomin", należącą do Orlen Upsrteam Sp. z o.o.

W rekordowym roku 2012 obowiązywało 115 koncesji, a do dnia dzisiejszego wygaszono 88 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.

Obecnie 7 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków posiada firma Shale Tech Energy Sp. z o.o. Drugie miejsce zajmuje koncern Orlen Upstream Sp.z o.o., który jest w posiadaniu 6 koncesji. LOTOS Petrobaltic S.A. ma 4 koncesje, ale wszystkie obejmują wyłącznie obszar morski RP). Także PGNiG SA posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Z prac poszukiwawczych w Polsce wycofała się firma Cuadrilla Resources Limited, posiadająca do tej pory jedną koncesję 30/2012/p "Pionki" (należącą do swojej spółki Cuadrilla Poland Sp. z o.o.). Koncesja "Pionki" miała termin ważności do 12 listopada 2017 r. i położona była w województwie mazowieckim i lubelskim (powiaty: kozienicki, rycki, garwoliński, zwoleński i radomski).

Powierzchnia Polski objęta koncesjami poszukiwawczymi za gazem z łupków wynosi 20,32 tys. km2, co stanowi 6,5% całej powierzchni kraju. W latach 2012-2013 obszar objęty koncesjami wynosił około 90 tys. km2, co stanowiło blisko 30% powierzchni Polski.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca nie zmieniła się ilość wykonanych otworów poszukiwawczych za gazem z łupków. Do 2 stycznia 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze, z czego 18 to otwory krzywione/poziome, a 54 - otwory pionowe. Ostatni otwór za gazem z łupków skończono wiercić w grudniu 2015 r. Był to otwór Wysin - 3H na koncesji "Stara Kiszewa" w województwie pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG.

W czerwcu i lipcu 2016 roku wykonano dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach: Wysin-2H i Wysin 3H (inwestor: PGNiG S.A.).

W poprzednich latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:

 • 2010 - 3 otwory,
 • 2011 - 12 otworów,
 • 2012 - 24 otworów,
 • 2013 - 14 otworów,
 • 2014 - 15 otworów,
 • 2015 - 4 otwory.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 28 otworach (w 39% wykonanych), w tym w 14 otworach poziomych i w 14 otworach pionowych. Wykonano 9 zabiegów mikroszczelinowania (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). 

Liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się następująco:

 • 2010 - 2 szczelinowania i 1 DFIT,
 • 2011 - 7 szczelinowań,
 • 2012 - 8 szczelinowań i 7 DFIT,
 • 2013 - 4 szczelinowań i 1 DFIT,
 • 2014 - 5 szczelinowań,
 • 2015 - 0 szczelinowań,
 • 2016 - 2 szczelinowania.

30.01.2017 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony