Stan wykonanych prac poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce (maj 2014 r.)

Według stanu na dzień 1 maja 2014 r. w Polsce obowiązuje 80 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 31 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 5 maja 2014 r. koncesjonariusze wykonali 63 otwory rozpoznawcze. W trakcie wiercenia są 2 otwory poszukiwawcze.

Najwięcej koncesji - 15 - jest w posiadaniu grupy kapitałowej San Leon Energy Plc, przy czym koncesje te zostały przydzielone 13 spółkom zależnym należącym do grupy. Ponadto, San Leon ma jeszcze dwie koncesje wspólnie z firmą LNG Energy LTD. Grupa szuka gazu w 10 województwach.

Drugie miejsce na podium zajmuje PGNiG S.A. , które jest w posiadaniu 12 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków. Polska spółka szuka gazu w 7 województwach.  Łączna powierzchnia koncesji należących do PGNiG wynosi 6 315,26 km2.

Trzeci  w kolejności jest Petrolinvest S.A. posiadający 9 koncesji. Czwarty jest Lotos Petrobaltic S.A., posiadający 8 koncesji, ale wszystkie w obszarze morskim. Piąte miejsce zajmuje  Orlen Upstream Sp. z o.o. z 7 koncesjami.

Spośród spółek lub grup kapitałowych mających co najmniej trzy koncesje wymienić należy: 

 • ConocoPhilips B.V i Moorfoot Trading Limited - 6 koncesji,
 • BNK - 5 koncesji,
 • Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. - 4 koncesje, 
 • Wisent Oil & Gas Sp. z o.o. - 4 koncesje,
 • Basgas Pty Ltd - 3 koncesje.

Rekordowy dla poszukiwań był rok 2012, kiedy wykonano 24 otwory. Wcześniej, w 2011 roku wywiercono ich 11, a w 2010 roku - 3. W 2013 roku nastąpił widoczny regres w poszukiwaniach - wykonano jedynie 14 otworów, pomimo zapowiadanych 40. Obecnie dynamika wierceń ponownie się zwiększa - do 5 maja 2014 r. wywiercono juz 10 otworów, a 2 kolejne są w trakcie wykonywania.

Krajobraz z wieżą w tle mogli obserwować dotychczas mieszkańcy 8 województw, gdzie wiercono otwory. Najwięcej otworów wykonano w województwie pomorskim - 28, a 2 kolejne są w trakcie wiercenia. Intensywne prace prowadzono także w województwie lubelskim, gdzie do maja 2014 r. wykonano 18 otworów poszukiwawczych. W pozostałych województwach powstało zdecydowanie mniej otworów:

 • mazowieckie - 6 otworów,
 • warmińsko - mazurskie - 5 otworów,
 • świętokrzyskie - 2 otwory,
 • lubuskie - 2 otwory,
 • dolnośląskie - 1 otwór,
 • kujawsko - pomorskie - 1 otwór.

W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono w 21 otworach (33,3% wykonanych), w tym jedynie w 8 otworach poziomych. W 4 otworach wykonano mikroszczelinowanie (DFIT - Diagnostic Fracture Injection Test). W 38 otworach (60,3%) nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów specjalnych. Niemniej, jest to jeszcze możliwe w przyszłości, o ile otwory te nie zostały trwale zlikwidowane.

Mapa otworów za gazem z łupków (stan na dzień 5.05.2014 r.)

Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków (stan na dzień 30.04.2014 r.)

18.05.2014 r.

źródło: www.lupki.mos.gov.pl

abar

 

Wróć do poprzedniej strony