Ubywa koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

W ostatnich miesiącach nasilił się proces wygaszania koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Według stanu na dzień 1 maja 2014 r. obowiązywało ich w Polsce 80 - o 30% mniej niż w rekordowym roku 2013.

W szczytowym okresie (początek 2013 r.) obowiązywało w Polsce 113 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Oznacza to, że w ciągu roku ich liczba zmniejszyła się o 33. Do końca 2014 r. wygaśnie dalszych 40 koncesji, ale niektóre firmy złożyły już wnioski o ich przedłużenie.

Jak wyjaśnił Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński w odpowiedzi na interpelacje poselską, malejąca liczba koncesji jest naturalnym etapem poszukiwań złóż węglowodorów. Proces poszukiwania i rozpoznawania rozpoczyna się na dużych i licznych obszarach. W jego toku prowadzone są prace geologiczne mające na celu zidentyfikowanie obszarów perspektywicznych - tę część procesu można nazwać poszukiwaniem. W zależności od jego wyniku przedsiębiorca rezygnuje z obszaru obarczonego wysokim ryzykiem i skupia swoje działania na obszarze, który w jego ocenie posiada perspektywy złożowe. Działania te polegają na szczegółowych badaniach wcześniej zidentyfikowanej struktury geologicznej (obszaru) i tę część procesu można nazwać rozpoznawaniem. Obecna sytuacja, odczytywana jako rezygnacja z koncesji, jest właśnie momentem przejścia z poszukiwań do rozpoznawania. Oznacza to, że część obszarów o mniejszych perspektywach zostaje zwrócona - rezygnacja z koncesji lub jej części, a pozostała część podlegać będzie dalszym pracom geologicznym - zmiana, przedłużenie koncesji. Wspomniane w interpelacji koncesje, których ważność kończy się w 2014 r., nie wszystkie wygasną, część z nich na wnioski przedsiębiorców obecnie jest i będzie w bieżącym roku przedłużana.

Paradoksalnie, spadek liczby koncesji może być korzystny ze względu na to, że w grze o łupki pozostaną tylko te podmioty, które faktycznie będą chciały go szukać. Część spółek posiadających koncesje potraktowały ją jak inwestycję w nieruchomość, podwyższającą wartość spółki. Prace poszukiwawcze na takich koncesjach jeszcze się nie rozpoczęły lub są na wstępnym etapie. Ponadto, część wygaszonych koncesji obejmuje tereny, gdzie gazu łupkowego nie ma albo jest go za mało na opłacalne wydobycie.

Koncesje zostały udzielone na rzecz 30 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy), należących do 16 grup kapitałowych. Obecnie największą ilość koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego - 12 sztuk - posiada PGNiG S.A.  Po 9 koncesji mają: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  oraz Petrolinvest S.A.

Do 5 maja 2014 r. wykonano w Polsce 63 otwory za gazem łupkowym, na 41 koncesjach. Jedynie na 10 koncesjach wykonano więcej niż jeden otwór poszukiwawczy.

Rekordowa liczba otworów - 7 sztuk - wykonana została na koncesji Wejherowo, należącej do PGNiG S.A. Po 4 otwory wywiercono na koncesjach: Lębork i Wierzbica.

W sumie otwory wiertnicze wykonało na swoich koncesjach 16 podmiotów (należących do 9 grup kapitałowych).

Zestawienie podmiotów posiadających koncesje dotyczące gazu z łupków

Zestawienie koncesji dotyczących gazu z łupków

Raport dla Komisji Europejskiej "Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów"

źródło: Ministerstwo Środowiska, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

11.05.2014 r.

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony