Absolwenci mają szanse na płatne staże w spółkach skarbu państwa

Absolwenci polskich uczelni mogą wygrać płatne staże w spółkach Skarbu Państwa, jeśli zgłoszą się do konkursu "Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2015 r. Pierwsze staże ruszą już 1 czerwca 2015 r.

Konkurs organizuje Ministerstwo Skarbu Państwa. Ma on wyłonić najlepszych polskich absolwentów i ufundować im płatne staże zawodowe.

Mogą wziąć w nim udział absolwenci polskich uczelni, którzy w 2014 r. obronili pracę dyplomową uzyskując tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Rekrutacja będzie odbywać się dwuetapowo. Na początku kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety sprawdzającej ogólne umiejętności absolwentów. Odpowiedzi zostaną ocenione przez specjalnie stworzony program komputerowy. Pod uwagę będzie również brana ocena uzyskana z obrony pracy magisterskiej.

W ten sposób zostaną wyłonieni najlepsi, których w drugim etapie konkursu spółki zaproszą na rozmowy kwalifikacyjne. Spośród tych osób - do 8 maja br. - wybrani zostaną laureaci konkursu, którzy odbędą płatne staże w spółkach Skarbu Państwa. Pierwsze staże wystartują 1 czerwca 2015 r.

Laureaci pierwszego miejsca w każdej spółce zdobędą sześciomiesięczny staż płatny co najmniej 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Nagrodą za zajęcie kolejnych miejsc będą staże trzymiesięczne, płatne co najmniej 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Staże będą się odbywały w następujących firmach: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa ENEA, Energa S.A., Grupa Kapitałowa Grupa Azoty, Grupa Lotos S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., PKP CARGO S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PZU S.A., TAURON Polska Energia S.A.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2015 r. przez stronę: www.msp.gov.pl

25.03.2015 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wróć do poprzedniej strony