Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych dla studentów i naukowców

Studenci i naukowcy uzyskali dostęp do biblioteki „Academica” - bazy danych współczesnych publikacji naukowych. Biblioteka Narodowa stworzyła innowacyjne narzędzie, pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji w postaci cyfrowej.

Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek zyskają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

„Academica” wciąż jest jeszcze w fazie testów. Środowisko naukowe już teraz może poznać szczegóły projektu realizowanego od 2010 r. przez Bibliotekę Narodową pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Prezentacja funkcji i możliwości bazy znajduje się na stronie internetowej.

Jak informuje Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Działania 2.3: "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki". Partnerem projektu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Projekt zakłada wprowadzenie nowej jakości w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych. Tradycyjnie przesyłano pocztą między bibliotekami papierowe egzemplarze publikacji. Nowa wypożyczalnia oferuje publikacje naukowe w postaci cyfrowej. Użytkownicy będą mogli korzystać z nich za pomocą terminali zlokalizowanych w bibliotekach naukowych i publicznych w całej Polsce.

Rejestracja czytelników korzystających z systemu „Academica” dokonywana będzie za pomocą kart bibliotecznych. Dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system będzie umożliwiał dostęp do publikacji wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie, podobnie jak ma to miejsce w systemie tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych. Publikacje należące do domeny publicznej, kategorii Open Access oraz pozyskane w ramach licencji będą dostępne bez żadnych ograniczeń.

W ramach projektu Biblioteka Narodowa kupiła 8 nowoczesnych skanerów, w tym 6 skanerów automatycznych do książek i mikrofilmów oraz wyposażenie repozytorium cyfrowego umożliwiającego bezpieczne długookresowe przechowywanie reprodukcji cyfrowych. Zakończono prace nad oprogramowaniem wspierającym obsługę ścieżki digitalizacji oraz przygotowano oprogramowanie do obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych i systemu rezerwacji publikacji.

Wraz z zakończeniem projektu użytkownicy uzyskają dostęp do 250 tys. publikacji, przede wszystkim podręczników akademickich oraz czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

26.10.2014 r.

źródło: www.naukawpolsce.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony