Karpiński: ponad 600 zgłoszeń na konkurs stażowy w spółkach Skarbu Państwa

Ponad 600 zgłoszeń wpłynęło dotąd na konkurs „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!”, gdzie do wygrania są płatne staże w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dla absolwentów uczelni – poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Minister Karpiński w środę uczestniczył w spotkaniu ze studentami Politechniki Lubelskiej, na którym zachęcał do udziału w konkursie zorganizowanym przez resort. „Chciałbym, żebyście byli spersonifikowaną syntezą sojuszu świata akademickiego i świata gospodarczego, reprezentowanego przez spółki Skarbu Państwa” – powiedział Karpiński.

„Chcemy połączyć waszą świeżość spojrzenia, kreatywność, determinację i pracowitość z tym, co czeka spółki Skarbu Państwa, z coraz większym wyzwaniem gospodarek konkurencyjnych” – dodał minister.

Karpiński tłumaczył, że zatrudnianie absolwentów w spółkach SP wzmocni konkurencyjność firm, a jednocześnie zatrzyma młodych ludzi w kraju. Przekonywał, że spółki SP dużo inwestują i będą atrakcyjnymi miejscami pracy.

Na obawy wyrażone przez jednego ze studentów, że zbyt dużo młodzieży studiuje i nie wszyscy znajdą pracę, Karpiński odpowiedział, że on też doświadczył trudności w znalezieniu pracy i 25 lat temu sam był gastarbeiterem w Londynie, wykonywał „proste i ciężkie” czynności.

„Doskonale rozumiem taką trudną perspektywę. Wyobrażam sobie to dramatycznie, że młody człowiek nie ma pracy. Obowiązkiem państwa jest stworzenie takich ram, by rynek pracy był jak najbardziej pojemny, ja to staram się robić” – mówił Karpiński. Zapowiedział, że trwający obecnie konkurs ministerstwa dla absolwentów, który ma charakter pilotażowy, w przyszłości zostanie zmieniony w powszechny programu praktyk, już nie tylko w spółkach SP, ale także w innych podmiotach gospodarczych.

Do konkursu na staż w spółkach SP można przystąpić jeszcze do końca marca 2015 roku. W tym celu należy zarejestrować się na stronie resortu skarbu i wypełnić ankietę badającą predyspozycje do pracy. Najlepsi zostaną zaproszeni przez spółki na rozmowę kwalifikacyjną.

Staże będą się odbywały w spółkach: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, ENEA, Energa, Grupa Azoty, Grupa Lotos, KGHM, Krajowa Spółka Cukrowa, PERN "Przyjaźń", PGE, PGNiG, Polska Grupa Zbrojeniowa, PKN ORLEN, PKO BP, PKP Cargo, PZU i TAURON. Laureaci pierwszego miejsca w każdej spółce zdobędą sześciomiesięczny staż płatny minimum 2500 zł brutto miesięcznie. Nagrodą za zajęcie kolejnych miejsc będą staże trzymiesięczne (płatne min. 2000 zł brutto miesięcznie).

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci polskich uczelni, którzy w 2014 r. obronili pracę dyplomową uzyskując tytuł inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Laureaci zostaną wyłonieni do 8 maja 2015 r. Pierwsze staże rozpoczną się od 1 czerwca 2015 r.

O konieczności organizowania praktyk dla studentów mówiła w swoim expose premier Ewa Kopacz. Zapowiedziała wtedy, że administracja publiczna pomoże w zdobyciu doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej. Na początku marca 2015 r. rząd przyjął stosowne zalecenia dla administracji, jak ma organizować takie bezpłatne praktyki. Według zapowiedzi, urzędy mają być gotowe na przyjęcie praktykantów od 30 kwietnia 2015 r. Według rządowego programu, na 20 urzędników ma przypadać jeden praktykant. Staż będzie można odbyć także we wszystkich urzędach administracji rządowej: ministerstwach, urzędach wojewódzkich, w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, NIK czy ZUS.

26.03.2015 r.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wróć do poprzedniej strony