Konkurs dla młodych naukowców - Impuls - innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze

Innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym można zgłaszać do trzeciej edycji konkursu Impuls zorganizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada, na zwycięzców czeka 120 tys. zł.

Celem konkursu Impuls jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. FNP organizuje go w ramach projektu Skills, w którym uczeni doskonalą kwalifikacje w zarządzaniu projektami i zespołami badawczymi, rozwijają umiejętności z zakresu komunikacji naukowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce oraz absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, chcący realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP. Dodatkowym warunkiem udziału w konkursie jest odbycie szkolenia z zakresu: przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanego przez FNP w ramach projektu Skills.

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają nagrodę w wysokości: 120 tys. złotych. Laureaci kolejnych miejsc odpowiednio: 100 tys. złotych i 80 tys. złotych. Każda nagroda składa się z dwóch części – 80 proc. nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20 proc. nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Uczestnicy konkursu Impuls muszą złożyć wniosek w formie elektronicznej za pomocą indywidualnego konta uczestnika. W kolejnym etapie wnioski są oceniane przez ekspertów powołanych przez FNP, zaś w ostatnim etapie finaliści konkursu zaprezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Rekrutacja do trzeciej edycji konkursu Impuls trwa do 5 listopada 2014 r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu.

31.10.2014 r.

źródło: www.naukawpolsce.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony