Konkurs "Student wynalazcą"

Jeszcze do 31 stycznia studenci, doktoranci i absolwenci uczelni mogą zgłaszać swoje wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Konkurs jest adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni wyższych oraz placówek Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowo-badawczych prowadzących studia doktoranckie, a także absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego.

Chodzi o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Organizatorzy oczekują także na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcą jest student zagranicznej uczelni. Szczególne preferencje będą miały pomysły rozwiązań technicznych udokumentowane prototypami lub modelami, które można w ciekawej formie prezentować i promować podczas wystaw i targów.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów tegorocznej edycji konkursu będzie udział w kwietniowej, 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży i pobytu młodych wynalazców w Szwajcarii pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak poinformowała PAP Grażyna Stefańska z Ośrodka Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej, wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości pod koniec lutego. Laureaci zostaną nagrodzeni wiosną. Zasady naboru do konkursu są dostępne na stronie internetowej.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego RP i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do czterech poprzednich edycji konkursu zgłoszono 323 rozwiązania, nagrodzono 18 pomysłów, a 43 wyróżniono. Z kolei w Genewie laureaci konkursu „Student-wynalazca” zdobyli siedem złotych, sześć srebrnych i dwa brązowe medale.

Pomysły zgłoszone do konkursu są promowane poprzez internetową Bazę Danych Wynalazków Studenckich - to platforma wymiany informacji pomiędzy twórcami wynalazków a podmiotami zainteresowanymi ich wdrażaniem.

21.01.2015 r.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Wróć do poprzedniej strony