Orlen, AGH i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Umowy ramowe dotyczące współpracy w zakresie realizacji prac naukowych i edukacyjnych podpisały w czwartek PKN Orlen i dwie uczelnie techniczne: Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie i Politechnika Warszawska (PW).

Umowy ułatwią uruchomienie kolejnych projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska. Mają one dotyczyć petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy.

"Umowy mają wzmocnić dotychczasową współpracę firmy i uczelni"- powiedział PAP rzecznik AGH, Bartosz Dębiński. "Liczymy na to, że skorzystają na tym również studenci i doktoranci, którzy mogą i uczestniczyć w praktykach i być włączani w projekty badawcze" - dodał.

"Współpraca z liderem rynku w tak wielu dziedzinach to dla nas niezwykle istotna sprawa. Umowa z PKN Orlen jest tym ważniejsza, że nowa perspektywa finansowa UE będzie szczególnie promowała wspólne projekty biznesu i ośrodków badawczych. Cieszy nas również fakt, iż dzięki tej umowie cenne doświadczenia zyskają m.in. nasi młodzi naukowcy, a także studenci" - podkreślił prorektor AGH, prof. Tomasz Szmuc.

"Głęboko wierzę, że współpraca firm z nauką dedykowana polskiemu przemysłowi zrewolucjonizuje rynek technologii w kraju i da nowy impuls do rozwoju naszej gospodarki" - powiedział, podpisując porozumienie, członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju i energetyki, Piotr Chełmiński.

Wspólne inicjatywy mają być finansowane z funduszy krajowych i europejskich, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby programu sektorowego dla chemii - Innochem).

AGH współpracowała dotychczas z Orlen Upstream, spółką PKN Orlen odpowiedzialną za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich umowa przewiduje m.in. konsultacje z kadrą AGH, wykłady prowadzone przez ekspertów ORLEN Upstream, praktyki dla studentów w spółce i staże zawodowe dla doktorantów i pracowników uczelni.

Z Orlenem współpracuje również filia PW w Płocku. "Podpisana dzisiaj deklaracja zacieśni współpracę na rzecz poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej. Mam nadzieję, że już w ciągu kilku najbliższych lat przyniesie realne korzyści w postaci nowych technologii" - zaznaczył prorektor ds. rozwoju PW, prof. Stanisław Wincenciak.

Orlen Upstream współpracuje z obiema uczelniami także w ramach Programu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy", wspólnego przedsięwzięcia NCBiR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Celem tego projektu jest komercjalizacja rozwiązań związanych z poszukiwaniami i eksploatacją gazu z łupków.

17.10.2014 r.

źródło: www.naukawpolsce.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony