Startują zgloszenia do kolejnej edycji programu START dla młodych naukowców

Stypendium naukowe w wysokości 28 tys. zł czeka na laureatów programu START. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz kolejny nagrodzi wybitnych młodych naukowców z udokumentowanymi sukcesami naukowymi. Ruszyły już zgłoszenia do konkursu.

Nabór wniosków potrwa do 31 października. Roczne stypendia w wysokości 28 tys. laureaci mogą przeznaczyć na dowolny cel. Mają one ich wesprzeć finansowo w trudnych początkach kariery naukowej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

W konkursie o stypendium START mogą uczestniczyć naukowcy przed trzydziestką (lub do 32. roku życia, jeśli korzystali z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych), tuż przed lub tuż po zrobieniu doktoratu. Powinni być pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej instytucji badawczej i powinni mieć dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.

Składając wniosek do programu START kandydat może również ubiegać się o dodatkowe środki na finansowanie krótkoterminowego wyjazdu studyjnego do wybranego ośrodka badawczego za granicą.

Laureaci stypendiów z poprzedniego roku mogą ubiegać się o stypendium na drugi rok, biorąc ponownie udział w konkursie – pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki formalne obowiązujące w bieżącej edycji konkursu oraz wykażą udokumentowane postępy w pracy naukowej w stosunku do osiągnięć przedstawionych rok wcześniej.

W poprzedniej edycji konkursu FNP nagrodziła 136 młodych naukowców.

Szczegóły dotyczące konkursu START na stronie FNP.

 

Wróć do poprzedniej strony