Student potrafi! Zapraszamy do współtworzenia naszego serwisu

Studencie! Zawsze chciałeś pisać, ale nie miałeś miejsca, gdzie mógłbyś opublikować swój tekst? Masz ciekawe materiały - zdjęcia, filmy, infografiki - ale nie wiesz, gdzie mógłbys je zamieścić? Mamy dla Ciebie propozycję - otwieramy nasz serwis dla osób, które interesuje gaz i ropa z formacji łupkowych, mają na ten temat coś do powiedzenia i chcieliby tą wiedzą podzielić się z innymi.

Tematyka tekstów może być bardzo różnorodna - technologia, rynek pracy, aspekty prawne, geologia, środowisko, ekonomia, społeczeństwo - ważne tylko, żeby dotyczyły węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Może sam zaproponujesz własny temat lub oryginalną interpretację znanych już faktów?

Oferujemy miejsce w zakładce Strefa Studenta - publikacja tekstów pod własnym nazwiskiem. Najlepsze artykuły umieścimy w dedykowanych zakładkach tematycznych. Autorzy najbardziej interesujących tekstów mogą liczyć na wynagrodzenie, w formie umowy o dzieło.

Osobom stale z nami współpracującym wystawimy referencje lub zaświadczenia. Dla wyróżniających się osób możliwa będzie także krótka praktyka w PIG-PIB.

Wytyczne dla Autorów piszących do serwisu informacyjnego – infolupki.pgi.gov.pl  

Uwagi wstępne

 1. Artykuł powinien być oryginalnym dziełem Autora. Nie powinien być publikowany ani proponowany innym mediom. W przypadku złożenia propozycji innym mediom, Autor powinien o tym fakcie powiadomić redakcję serwisu infolupki.pgi.gov.pl.
 2. Autor, przekazując swój utwór do publikacji, przenosi na prowadzącego infolupki.pgi,gov.pl prawa autorskie do publikacji utworu oraz jego rozpowszechniania na innych polach.
 3. Za porozumieniem stron, istnieje możliwość publikacji tekstu w innych mediach.
 4. Redakcja infolupki.pgi.gov.pl zastrzega sobie prawo do skracania i edycji nadesłanych tekstów.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji tekstu  (nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem).
 6. Co do zasady, publikacja tekstu nie wiążę się z odpłatnością.

Sposób dostarczania materiałów

 1. Tekst i materiał ilustracyjny artykułów należy dostarczyć w formie elektronicznej pod adres: infolupki@pgi.gov.pl
 2. We wszystkich pracach należy zamieścić imię, nazwisko i adres do korespondencji autora (wraz z numerem telefonu i adresem e-mail) oraz notkę o Autorze wraz ze zdjęciem Autora. Notka i zdjęcie zostaną zamieszczone przy nadesłanym artykule, powinny zawierać: nazwę uczelni, kierunek studiów, doświadczenie powiązane z poruszaną tematyką, zainteresowania etc. - max 300 znaków ze spacjami.

Tekst

 1. Materiał przeznaczony do publikacji w serwisie infolupki.pgi.gov.pl należy przygotować w edytorze MS Word (do wersji 2007 włącznie), czcionka Times New Roman 12 pkt z pojedynczą interlinią, wyrównane do prawej. Poszczególne teksty (po wliczeniu tytułu, autorów, afiliacji, abstraktu, słów kluczowych, literatury, przypisów i podpisów) nie powinny przekraczać 5000 znaków ze spacjami. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są wyjątki od tej reguły.
 2. Abstrakt zawiera max. 500 znaków ze spacjami.
 3. Słowa kluczowe: max. 5 słów kluczowych.
 4. Tabele zapisane w takim formacie, jak tekst lub w arkuszu kalkulacyjnym (Excel o wersji 2007 włącznie) i umieszczone w oddzielnych plikach.
 5. Wszystkie ilustracje zapisane w oddzielnych plikach. Podpisy do ilustracji należy umieścić w tekście artykułu.
 6. Fotografie zamieścić w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi.
 7. W tekście należy powoływać się na literaturę, na podstawie której opracowano  tekst, podając w nawiasie: nazwisko autora i rok publikacji (np. Dobrzeniecka-Górka A., 2014).
 8. Pod artykułem należy zestawić w porządku alfabetycznym (decyduje litera nazwiska pierwszego autora) wszystkie pozycje literatury, na które powołuje się autor w swoim tekście. Spis literatury musi zawierać wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy – zarówno w tekście, jak i na ilustracjach i w tabelach – w tym norm, aktów prawnych itp. W spisie należy wymienić wszystkich autorów cytowanych pozycji, pełny tytuł publikacji, nazwę czasopisma lub tytuł książki, numery stron, numer tomu, rok publikacji. W przypadku powołania się na wersję elektroniczną publikacji – link z datą dostępu.
 9. Publikacje w alfabetach innych niż łaciński powinny być podane w polskiej transkrypcji.

Przypominamy o konieczności przestrzegania praw autorskich. Autor przesłanego tekstu ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność.  Wszelkiego rodzaju cytaty, przywołania tekstów polskich, anglojęzycznych i innych muszą być zaznaczone w przypisach do tekstu.  

Zapraszamy do współpracy!

Redakcja serwisu infolupki.pgi.gov.pl

8.12.2014 r.

Wróć do poprzedniej strony