Superkomputer dostępny dla absolwentów Programu Top 500 Innovators

Moc obliczeniowa superkomputera HPC, działającego w Centrum Informatycznym Świerk, została udostępniona absolwentom programu Top 500 Innovators. Każdy z nich będzie mógł bezpłatnie wykorzystywać superkomputer do prowadzenia własnych prac naukowo-badawczych.

Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500, bo tak nazwano nową inicjatywę, jest prof. Wojciech Wiślicki. Każda osoba z grona absolwentów Programu TOP 500 Innovators może zgłosić się do niego, by w ramach swojej pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze.

"W obecnej formule Program CIŚ-500 będzie realizowany do końca października 2015. Po tej dacie planowana jest jego kontynuacja, ale warunki uczestnictwa w niej nie są jeszcze znane" - informuje rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Marek Sieczkowski.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zawarcie umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), a macierzystą jednostką naukową absolwenta na wspólne prowadzenie badań naukowych. NCBJ wnosi do tej umowy możliwość wykonywania obliczeń i symulacji na klastrze HPC oraz wsparcie w korzystaniu z superkomputera. Pracodawca absolwenta Programu TOP 500 Innovators wnosi pomysł i same badania.

Przystąpienie do programu odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym absolwent Programu TOP 500 Innovators przesyła elektronicznie wniosek, w którym określa cel i zakres badań oraz wstępnie szacuje potrzebne zasoby obliczeniowe oraz czas trwania projektu. Wniosek musi zawierać opinię samodzielnego pracownika naukowego ze strony macierzystej jednostki naukowej kandydata.

NCBJ ocenia wniosek głównie pod kątem możliwości posiadanych zasobów obliczeniowych oraz jasności opisu celu i sposobu realizacji prac badawczych. W drugim kroku z jednostką naukową absolwenta zawierana jest umowa na wspólne prowadzenie prac. Dopiero po podpisaniu tej umowy absolwentowi Programu TOP 500 Innovators wydawany jest identyfikator w systemie i nadawane są niezbędne uprawnienia dostępu do superkomputera.

Program Top500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce; jego budżet sięga 35 mln zł. Do końca 2015 r. planowany jest wyjazd w sumie 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk.

2.11.2014 r.

źródło: www.naukawpolsce.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony