Tydzień Otwartej Nauki od 20 października 2014 r. na całym świecie

Akcje promujące otwarty dostęp do zasobów nauki odbędą się w całej Polsce w ramach Tygodnia Otwartej Nauki, między 20 a 26 października 2014 r.. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń można znaleźć na nowym portalu Uwolnij Naukę.

Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week – jest wydarzeniem globalnym. W tym roku przypada VIII edycja tego wydarzenia. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC. Imprezy organizowane w tym czasie mają promować otwarty dostęp do nauki i edukacji. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi "Generation Open" i nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w sieci.

Z tej okazji na całym świecie przygotowuje się szereg imprez, akcji, zdarzeń, kampanii, które promują otwarty dostęp do zasobów nauki. Jak co roku w Polsce także wiele się wydarzy na polskich uczelniach. Z tej okazji Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje V seminarium Open Access. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW udostępniło na swojej Platformie Otwartej Nauki przekład książki profesora Petera Subera „Otwarty dostęp” - znanego na całym świecie działacza międzynarodowego Ruchu Open Access.

Z kolei Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie przez cały tydzień prowadziła kampanię promującą otwarty dostęp do nauki. Przy wejściu do Biblioteki będzie wyświetlana prezentacja promująca Open Access Week. Każdy wypożyczający książki otrzyma upominek promujący Tydzień Otwartej Nauki. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej organizuje w ramach obchodów seminarium "Otwarta Nauka”.

Informacje o wydarzeniach, organizowanych w ramach Tygodnia, można znaleźć na przygotowanym z tej okazji portalu Uwolnij Naukę. Przygotowała go koordynująca wydarzenia Koalicja Otwartej Edukacji.

- "Tydzień Otwartej Nauki to okazja dla wszystkich członków społeczności akademickiej Polski do podjęcia działań na rzecz współpracy ze studentami i włączenia ich w promocję otwartej nauki, uświadomienia im, jak dużo mogą zrobić. Chodzi o to, żeby pokazywać młodym, że otwarcie zasobów leży w ich interesie i powinni o nie walczyć tam, gdzie jest to konieczne dla ich kształcenia i rozwoju. Idea otwartości jest bliska młodym, choć słabo przebija się do świadomości akademików i decydentów. Konsekwentne wspólne działania mogą zmienić ten stan rzeczy" - informują organizatorzy Tygodnia Otwartej Nauki.

W koordynującej wydarzenia Koalicji Otwartej Edukacji działa wiele instytucji naukowych takich jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, Centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.

źródło: www.naukawpolsce.pl

21.10.2014 r.

abar

Wróć do poprzedniej strony