Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Uniwersytetem Cambridge

Uniwersytet Warszawski rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Cambridge. Uczelnie złożyły wniosek w programie Teaming, finansowanym przez Unię Europejską. W ramach współpracy stworzą one tzw. centrum doskonałości, prowadzące badania na najwyższym poziomie.

W konkursie Teaming, uruchomionym w ramach unijnego programu ramowego Horyzont 2020, najlepsze instytucje naukowe, m.in. polskie, mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. Wyłonione w konkursie instytucje zyskają miano centrów doskonałości i otrzymają finansowanie sięgające 15-20 mln euro na kilka lat.

- "Centrum doskonałości, które powstanie w ramach współpracy, ma koncentrować się na badaniach naukowych na najwyższym poziomie. Ma być ono miejscem, gdzie będą sprzyjające warunki dla rozwoju innowacyjnych pomysłów. Korzystamy w tym względzie z doświadczeń Uniwersytetu w Cambridge. Chcielibyśmy stworzyć też moduł, który będzie polegał na kształceniu studentów i młodych naukowców w dziedzinie przedsiębiorczości i wspomagał ich w zakładaniu firm, które będą komercjalizowały najlepsze pomysły" - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys.

Kanclerz Uniwersytetu Cambridge, prof. Leszek Borysiewicz wyjaśnił, że jego uniwersytet komercjalizuje wiele przedsiębiorstw. - "Cambridge to jest dość mała miejscowość. Jednak do dziś wokół Cambridge powstało 600 nowych firm i 18 proc. wszystkich firm technologicznych, które powstają w Wielkiej Brytanii" - powiedział prof. Borysiewicz.

Już teraz obie instytucje współpracują w dziedzinie biotechnologii, genetyki, nowych materiałów dla elektroniki. - "W dalszej perspektywie chcielibyśmy rozwijać część dotyczącą chemii strukturalnej, prac nad nowymi materiałami czy szczepionki na szczególny rodzaj nowotworu" - wyjaśnił PAP prof. Marcin Pałys.

Chociaż formalny kres współpracy, zgodnie z zasadami programu Horyzont, to rok 2020, jednak rektorzy uniwersytetów chcieliby, aby trwała ona również po jego formalnym zakończeniu. - "Chcielibyśmy, aby program rozwijał się przy wykorzystaniu zasobów finansowych w nowych perspektywach UE, ale też z pieniędzy prywatnych" - mówił rektor UW.

Rozpatrywanie wniosków w programie Teaming odbywa się w dwóch turach. W pierwszej następuje selekcja najbardziej interesujących wniosków. Dostają one finansowanie na przygotowanie szczegółowego planu działania. Później, na podstawie tych szczegółowych planów, zostaną wybrane projekty, które otrzymają finansowanie z UE. - "Ta pierwsza faza powinna zakończyć się koło lutego - marca. Później jest około roku na przygotowanie planu. Ostateczna decyzja o przyznaniu finansowania zapadnie na początku roku 2016" - wyjaśnił prof. Pałys.

Wspólne prowadzenie badań i wymiana naukowców między uniwersytetami polskimi i brytyjskimi jest elementem brytyjskiego programu Innovation is Great. Na jego temat rozmawiają uczestnicy poniedziałkowej konferencji Great Innovation Summit, odbywającej się w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Uczestniczący w niej naukowcy i przedsiębiorcy omawiają też możliwości współpracy między nauką a biznesem oraz szanse rozwoju obu sektorów w perspektywie programu Horyzont 2020.

źródło: www.naukawpolsce.pl

21.10.2014 r.

abar

Wróć do poprzedniej strony