Warsztaty dla studentów w ramach akcji "Student wykładowcą"

27 lutego 2015 r. odbyły się jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla studentów, którzy pomyślnie przeszli etap rekrutacji w akcji "Student wykładowcą".

Akcja "Student wykładowcą" miała na celu wyłonienie, a następnie  wyedukowanie grupy około 40 studentów w zakresie geologii, poszukiwania i wydobywania węglowodorów z formacji łupkowych oraz aspektów środowiskowych związanych z procesem ich poszukiwania i wydobywania. Zadaniem studentów będzie następnie przekazywanie nabytej wiedzy dzieciom i młodzieży szkolnej ze szkół w całej Polsce.

Lekcje na temat węglowodorów z formacji łupkowych prowadzone będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych. Rekrutacja szkół do projektu odbywała się poprzez formularz rejestracyjny na stronie infolupki.pgi.gov.pl. Limit miejsc dla szkół został bardzo szybko wyczerpany.

Podczas warsztatów omawiane następujące zagadnienia:

  • Sztuka prezentacji – dr inż. Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych)
  • Gaz ziemny w łupkach – polskie perspektywy na tle uwarunkowań geologicznych – mgr inż. Ireneusz Dyrka/mgr inż. Marcin Janas (PIG-PIB)
  • Projekt poszukiwawczy i wydobywczy gazu z łupków – dr Jacek Wróblewski (BNK Polska)
  • Wpływ technologii wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych na środowisko naturalne – dr Monika Konieczyńska (PIG-PIB)

Akcja "Student wykładowcą" odbywa się w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji - Działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i studentów oraz wsparcie kadry dydaktycznej w zakresie wiedzy o węglowodorach niekonwencjonalnych” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.03.2015 r.

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony