Zostało już tylko kilka dni do końca ostatniej już rekrutacji do programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”.

Zostało już tylko kilka dni do końca ostatniej już rekrutacji do programu stażowo-szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators”.  Program „Top 500 Innovators” jest realizowany w formie 9-tygodniowych szkoleń na najlepszych uczelniach świata (dotychczas Stanford University i University of California w Berkeley, USA) i ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Realizacja programu ma przyczynić się do efektywnego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania naukowe.

Program trwa 9 tygodni i obejmuje zajęcia na uczelni, wizyty studyjne, projekty grupowe oraz staże w zespołach badawczych, przedsiębiorstwach lub centrach transferu technologii. Dotychczas w programie wzięło udział 320 osób, w roku 2015 wyjedzie ostatnie 180 osób. Szkolenia odbywać się będą od lipca do listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej

Elektroniczny formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

22.04.2015 r.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wróć do poprzedniej strony