Surowiec mineralny

Wydobyta kopalina wraz z produktami jej przeróbki i obróbki oraz użytecznymi produktami odpadowymi jej przetwarzania. Wyróżnić można surowce mineralne energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), metaliczne (rudy metali), chemiczne (siarka, sole, fosforyty), ceramiczne (iły, gliny), budowlane (kruszywa, kamienie budowlane i drogowe), i inne.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Surowiec mineralny