Światowy Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geologii

Dziekan Wydziału Geologii i Komitet Jubileuszowy obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Światowy Zjazd Absolwentów UW, który odbędzie się w dniach 13 - 14 maja 2016 roku. Na Wydziale Geologii uroczyste spotkanie Absolwentów odbędzie się w sobotę 14 maja w godzinach 11.00 - 16.00.

W ramach obchodów przewidziane są różne wydarzenia, a w szczególności spotkania absolwentów na ich macierzystych Wydziałach.

Na Wydziale Geologii uroczyste spotkanie Absolwentów odbędzie się w sobotę 14 maja w godzinach 11.00 - 16.00.

Planowany przebieg spotkania:

  • 11.00 - 12.00 - Wystąpienie dr hab.,prof. UW Ewy Krogulec; Dziekana Wydziału Geologii, wystąpienia przedstawicieli jednostek,
  • od godziny 12.00 spotkania towarzyskie, zwiedzanie Muzeum, wystawy okolicznościowe.

Aby pokazać, jak wielka jest społeczność Geologów - Absolwentów UW zapraszamy wszystkich absolwentów Wydziału Geologii na te uroczystości i prosimy o rejestrację na stronie jubileuszu - szczególnie na spotkanie wydziałowe, co pozwoli nie tylko na uczestnictwo w tym wydarzeniu, a także w całych uroczystościach Światowego Zjazdu Absolwentów UW.

Strona jubileuszu uw200.uw.edu.pl

Na stronie tej znajdziecie również Państwo szczegółowe informacje dotyczące wszystkich imprez związanych z obchodami 200-lecia UW.

Prosimy także o przekazanie powyższej informacji wszystkim znanym Państwu Absolwentom naszego Wydziału.

Kontakt do Koordynatora  na Wydziale Geologii UW:

dr Agnieszka Marcinowska

Koordynator obchodów 200-lecia UW

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 326, tel. kom. 601 827 092

e-mail: amarcinowska@uw.edu.pl